loading

Sách, tuyển tập

Cứ bình tĩnh = Keepcalm : tản văn / Tuệ Nghi

Tác giả : Tuệ Nghi

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 191 tr. : hình vẽ ; 18 cm

ISBN : 9786045519653

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 419/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 420/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top