loading

Sách, tuyển tập

Hôm nay tôi thất tình / Hạ Vũ

Tác giả : Hạ Vũ

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786045521465

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Thất tình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1819/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1820/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top