loading

Sách, tuyển tập

Sưu tập khảo cổ học 1985-1997 qua sách báo. T.1 / Bùi Văn Quế

Tác giả : Bùi Văn Quế

Nhà xuất bản : Bùi Văn Quế

Năm xuất bản : 199?

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 300 tr. : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 930.1

Chủ đề : 1. Khảo cổ học -- Sưu tập sách báo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2220/A
(K08.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2221/A
(K08.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top