loading

Luận án, luận văn

Kiến thức - thái độ - hành vi và hiệu quả của truyền thông về việc hiến thận sau khi chết não ở một số cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh / Hoàng Thị Diễm Thúy ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoàng Ninh, Trần Ngọc Sinh

Tác giả : Hoàng Thị Diễm Thúy ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoàng Ninh, Trần Ngọc Sinh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 617.461

Chủ đề : 1. Hiến nội tạng, mô,v.v... -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Người hiến nội tạng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Thận -- Ghép -- Tóm tắt. 5. Truyền thông trong y học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23339
Phục vụ đọc tại chỗ
Top