loading

Luận án, luận văn

So sánh giá trị của các thang điểm nguy cơ trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp / Ngô Tuấn Hiệp ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Ngọc Hoa

Tác giả : Ngô Tuấn Hiệp ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Ngọc Hoa

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 10,152,32 tờ : biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.1237

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nhồi máu cơ tim -- Chẩn đoán. 3. Tim -- Nhồi máu -- Chẩn đoán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23368
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23369 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top