loading

Sách, tuyển tập

Buồn làm sao buông : tản văn / Anh Khang

Tác giả : Anh Khang

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 213 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 978-604-68-1113-8

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tình yêu. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17528
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top