loading

Sách, tuyển tập

Listening / Adrian Doff, Carolyn Becket ; Nguyễn Thành Yến dịch

Tác giả : Adrian Doff, Carolyn Becket ; Nguyễn Thành Yến dịch

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ; 19 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài -- Người Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 K 4060
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 8 K 4061
Phục vụ đọc tại chỗ
Top