loading

Sách, tuyển tập

Listening : elementary / Rob Nolasco ; Lê Huy Lâm giới thiệu

Tác giả : Rob Nolasco ; Lê Huy Lâm giới thiệu

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 19

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 82 tr. : tranh ảnh,hình vẽ ; 19 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài -- Người Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 K 4056
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 K 4057
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top