loading

Sách, tuyển tập

Người đi vắng : tiểu thuyết / Nguyễn Bình Phương

Tác giả : Nguyễn Bình Phương

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 367 tr. ; 19 cm

ISBN : 978-604-58-0805-4

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

“Người đi vắng” là tiểu thuyết về thế giới vô thức mộng mị, hồng hoang của Nguyễn Bình Phương với các nhân vật cô đơn, vô hình, bí ẩn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 230/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1888/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1889/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2907/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top