loading

Sách, tuyển tập

Ẩm thực Việt Nam = Gourmet Viet Nam

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 20--?

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 191 tr. : minh họa màu ; 21 cm

Số phân loại : 641.013

Chủ đề : 1. Ẩm thực. 2. Ẩm thực -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 939/2017
(K08.25_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top