loading

Sách, tuyển tập

Người ở bến sông Châu : tập truyện ngắn / Sương Nguyệt Minh

Tác giả : Sương Nguyệt Minh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 311 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045631799

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17168
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17966
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2751/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2752/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2753/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top