loading

Luận án, luận văn

Khai thác mẫu phổ biến và luật từ cơ sở dữ liệu chuỗi / Trần Minh Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Bắc

Tác giả : Trần Minh Thái ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Bắc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Khai thác mẫu tuần tự -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phân tích chuỗi thời gian -- Tóm tắt. 4. Xử lý tuần tự (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23186
Phục vụ đọc tại chỗ
Top