loading

Luận án, luận văn

Development and evaluation of soil water retention pedotransfer functions for Mekong Delta soils in Vietnam / Nguyễn Minh Phượng

Tác giả : Nguyễn Minh Phượng

Nhà xuất bản : Ghent University

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Ghent, Belgium

Mô tả vật lý : 222 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9789059899407

Số phân loại : 631.432

Chủ đề : 1. Độ thấm của đất -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tính thấm của đất -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23289
Phục vụ đọc tại chỗ
Top