loading

Luận án, luận văn

Using event sequence alignment to automatically segment web users for prediction and recommendation / Lưu Vĩnh Trung

Tác giả : Lưu Vĩnh Trung

Nhà xuất bản : Université de Haute-Alsace

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Mulhouse, France

Mô tả vật lý : 103 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.33

Chủ đề : 1. Khai thác sử dụng Web. 2. Luận án -- Pháp. 3. Người sử dụng internet.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23265
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23266 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top