loading

Sách, tuyển tập

Canon EOS 60D for dummies / by Julie Adair King and Robert Correll

Tác giả : by Julie Adair King and Robert Correll

Nhà xuất bản : John Wiley

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hoboken, N.J.

Mô tả vật lý : xvi, 368 tr. : minh họa màu ; 23 cm

ISBN : 9781118004890

Số phân loại : 771.33

Chủ đề : 1. Chụp ảnh -- Kỹ thuật số. 2. Máy ảnh số Canon -- Cẩm nang, hướng dẫn ....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 10395
(AF 685)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top