loading

Sách, tuyển tập

Canon EOS Rebel T3i/600D for dummies / by Julie Adair King

Tác giả : by Julie Adair King

Nhà xuất bản : John Wiley

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hoboken, N.J.

Mô tả vật lý : xii, 386 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 23 cm

ISBN : 9781118094983

Số phân loại : 771.33

Chủ đề : 1. Chụp ảnh -- Kỹ thuật số. 2. Máy ảnh số Canon -- Cẩm nang, hướng dẫn ....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 10393
(AF 683)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 AF 10394
(AF 684)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top