loading

Sách, tuyển tập

Thành phố tôi yêu : tác phẩm đạt giải thưởng văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (1975-2015) : lưu hành nội bộ

Nhà xuất bản : Liên Hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 91 tr. : tranh ảnh màu ; 29x21 cm

Số phân loại : 915.9779

Chủ đề : 1. Danh thắng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Sách tranh ảnh. 2. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Địa lý -- Sách tranh ảnh. 3. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế -- Sách tranh ảnh. 4. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán -- Sách tranh ảnh. 5. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Lịch sử -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3114
(12978)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3115
(12979)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3134
(12980)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3135
(12981)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top