loading

Sách, tuyển tập

Ngôn ngữ đàm thoại tiếng Anh hiện đại / Lê Huy Lâm biên dịch

Tác giả : Lê Huy Lâm biên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 328 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 137/2017
(7116)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top