loading

Sách, tuyển tập

Đám cưới trong mơ / Đỗ An

Tác giả : Đỗ An

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 203 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786046936114

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27291
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 57/2020
(VH 4048)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top