loading

Sách, tuyển tập

Những ngôi sao trái đất dòng sông : truyện ngắn / Lê Minh Khuê

Tác giả : Lê Minh Khuê

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 67/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top