loading

Sách, tuyển tập

Văn học thời kỳ 1945-1975 ở thành phố Hồ Chí Minh / Vũ Hạnh, Nguyễn Ngọc Phan ; Cao Tự Thanh ... [và nh.ng. khác] chủ biên

Tác giả : Vũ Hạnh, Nguyễn Ngọc Phan ; Cao Tự Thanh ... [và nh.ng. khác] chủ biên

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 399 tr. : chân dung ; 22 cm

Số phân loại : 895.922080034

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- 1945-1975.

Top