loading

Sách, tuyển tập

5500 câu giao tiếp tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày = 5500 English sentences in daily communication activities / Tri Thức Việt

Tác giả : Tri Thức Việt

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 246 tr. ; 20 cm

ISBN : 8935073096372

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 49/2017 BH
(N 111)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top