loading

Sách, tuyển tập

Tìm hiểu Nhật Bản = Discover Japan / Vũ Hữu Nghị dịch

Tác giả : Vũ Hữu Nghị dịch

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : ; 19 cm

Số phân loại : 915.2

Chủ đề : 1. Nhật Bản -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Tiếng Nhật -- Từ vựng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 219/99 T.2
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top