loading

Sách, tuyển tập

Đừng giận tình si : tập truyện tình yêu / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 291 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786049262685

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Truyện tình yêu. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22211
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 15/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 16/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top