loading

Sách, tuyển tập

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. T.6 / Trần Thanh Phương, Phan Thu Hương sưu tầm

Tác giả : Trần Thanh Phương, Phan Thu Hương sưu tầm

Nhà xuất bản : Thư Viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : tr. : minh họa màu ; 31 cm

Số phân loại : 320.1509597

Chủ đề : 1. Chủ quyền -- Việt Nam. 2. Lãnh hải -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VL 121
Phục vụ đọc tại chỗ
Top