loading

Sách, tuyển tập

Lao vào lửa : truyện ngắn / Nguyễn Thị Thụy Vũ

Tác giả : Nguyễn Thị Thụy Vũ

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 82 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045367117

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Không ngờ một kẻ đã từng ăn chay đi chùa lạy Phật như nàng mà có thể bình thản với cuộc tàn sát một mầm sống, dù nó mới tượng hình. Tâm chợt thấy mình đã đi quá xa…

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 322/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 323/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top