loading

Luận án, luận văn

Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Đan Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà

Tác giả : Bùi Đan Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 658.1592

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ -- Tài chính -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Vốn luân chuyển -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Vốn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23110
Phục vụ đọc tại chỗ
Top