loading

Luận án, luận văn

Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt ở tỉnh Tiền Giang / Lê Thị Son ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung, Trần Văn Khánh

Tác giả : Lê Thị Son ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung, Trần Văn Khánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 398.41

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Tín ngưỡng dân gian -- Việt Nam -- Tiền Giang -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23102
Phục vụ đọc tại chỗ
Top