loading

Luận án, luận văn

Instance matching for large scale heterogeneous repositories / Nguyễn Hoàng Khai ; supervisor : Ryutaro Ichise

Tác giả : Nguyễn Hoàng Khai ; supervisor : Ryutaro Ichise

Nhà xuất bản : SOKENDAI (Graduate University for Advanced Studies)

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hayama, Kanagawa, Japan

Mô tả vật lý : x, 173 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 005.75

Chủ đề : 1. Cơ sở dữ liệu. 2. Hệ thống quy mô lớn. 3. Luận án -- Nhật Bản. 4. Máy tính không đồng nhất. 5. Thuật toán máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23136
Phục vụ đọc tại chỗ
Top