loading

Luận án, luận văn

Inhibition of histone deacetylases enhances osteogenic differentiation of human periodontal ligament cells / Huỳnh Công Nhật Nam

Tác giả : Huỳnh Công Nhật Nam

Nhà xuất bản : Chulalongkorn University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Bangkok, Thailand

Mô tả vật lý : viii, 100 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 617.552

Chủ đề : 1. Chất ức chế Histone Deacetylases. 2. Luận án -- Thái Lan. 3. Miệng -- Vi sinh vật học. 4. Nha khoa -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23128
Phục vụ đọc tại chỗ
Top