loading

Sách, tuyển tập

Quy luật phát triển lịch sử văn học Việt Nam / Lê Trí Viễn

Tác giả : Lê Trí Viễn

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 259 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.922090034

Chủ đề : 1. Văn học sử. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.08022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.08540
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 47/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 48/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top