loading

Sách, tuyển tập

Luật giao thông đường bộ

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Năm xuất bản : 19

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. : hình vẽ màu ; 19 cm

Số phân loại : 343.5970942

Chủ đề : 1. Luật giao thông đường bộ -- Việt Nam. 2. Tín hiệu và dấu hiệu giao thông -- Việt Nam..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 23/99
(K07.13_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 24/99
(K07.13_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top