loading

Sách, tuyển tập

Giải thưởng truyện ngắn và thơ tứ tuyệt Tài hoa trẻ : tuyển chọn từ cuộc thi truyện ngắn mini và thơ tứ tuyệt Tài hoa trẻ

Nhà xuất bản : Thanh niên, Bán Nguyệt san Tài hoa trẻ

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 160 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Thơ tứ tuyệt Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 09/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 10/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top