loading

Sách, tuyển tập

Xuất khẩu lao động Việt Nam thời đổi mới và hội nhập : sách chuyên khảo / Lưu Văn Hưng

Tác giả : Lưu Văn Hưng

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 326 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049005510

Số phân loại : 331.12597

Chủ đề : 1. Cung cấp lao động -- Việt Nam. 2. Thị trường lao động -- Việt Nam. 3. Việc làm -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16591
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16592
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16593
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top