loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ / Đoàn Tử Huyến biên soạn

Tác giả : Đoàn Tử Huyến biên soạn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 518 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16566
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top