loading

Sách, tuyển tập

Tất cả là cuộc sống / Châu Giang biên soạn

Tác giả : Châu Giang biên soạn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16511
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16512
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16513
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top