loading

Sách, tuyển tập

Tự sự kiểu Mạc Ngôn / Nguyễn Thị Tịnh Thy

Tác giả : Nguyễn Thị Tịnh Thy

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 318 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 895.1

Chủ đề : 1. Nghệ thuật tự sự. 2. Nhà văn Trung Quốc. 3. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16497
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top