loading

Sách, tuyển tập

Chú phi công / Trịnh Hà Giang viết ; Cỏ 4 Lá vẽ

Tác giả : Trịnh Hà Giang viết ; Cỏ 4 Lá vẽ

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ màu ; 19 cm

ISBN : 9786042077996

Số phân loại : 741.5

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16285
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16286
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top