loading

Sách, tuyển tập

Anh em Nguyễn Tường Tam - Nhất Linh, ánh sáng & bóng tối : khảo cứu về Tự lực Văn Đoàn / Khúc Hà Linh

Tác giả : Khúc Hà Linh

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 191 tr. : chân dung, tranh ảnh ; 20 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16335
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top