loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn Nam Cao : từ lãng mạn đến hiện thực / Nguyễn Duy Từ

Tác giả : Nguyễn Duy Từ

Nhà xuất bản : Thuận Hóa

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Huế

Mô tả vật lý : 287 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16380
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top