loading

Sách, tuyển tập

Hình bóng thương yêu / Viễn Phương

Tác giả : Viễn Phương

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 283 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16087
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top