loading

Sách, tuyển tập

Quả đồi phía Tây / Nguyễn Thị Hải

Tác giả : Nguyễn Thị Hải

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 99 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046801672

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16134
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16135
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16136
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top