loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh : sơ khảo. Ph.2 : Hình thành và phát triển bưu điện ở Sài Gòn dưới thời thuộc Pháp và can thiệp Mỹ từ 1859 / Trần Bạch Đằng, Nguyễn Bá chủ biên

Tác giả : Trần Bạch Đằng, Nguyễn Bá chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 199?

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 284 tr. : minh họa, 6 tờ tranh ảnh màu ; 24 cm

Số phân loại : 383

Chủ đề : 1. Bưu điện -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2165/A
(K08.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top