loading

Sách, tuyển tập

Bác bảo vệ trường em / Nguyễn Thị Bích Nga viết ; Cỏ 4 Lá vẽ

Tác giả : Nguyễn Thị Bích Nga viết ; Cỏ 4 Lá vẽ

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ màu ; 19 cm

ISBN : 9786042077804

Số phân loại : 741.5

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15593
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15594
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 28588
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top