loading

Sách, tuyển tập

Khí công chữa bệnh / Hoàng Vũ Thăng

Tác giả : Hoàng Vũ Thăng

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ; 19 cm

Số phân loại : 615.836

Chủ đề : 1. Đông y. 2. Khí công -- Điều trị bệnh. 3. Y học cổ truyền.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 97/99 T.2
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 98/99 T.2
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top