loading

Sách, tuyển tập

Những đám mây bốc cháy : tập truyện ngắn / Lê Minh Nhựt

Tác giả : Lê Minh Nhựt

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 125 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15696
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15697
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15745
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top