loading

Sách, tuyển tập

Kỹ thuật tráng rọi ảnh màu và đen trắng / Nguyễn Văn Thanh biên soạn

Tác giả : Nguyễn Văn Thanh biên soạn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 114 tr. : minh họa ; 19 cm

Số phân loại : 771

Chủ đề : 1. Chụp ảnh -- Phòng chụp và phòng tối. 2. Chụp ảnh -- Tráng rọi. 3. Chụp ảnh -- Xử lý. 4. Chụp ảnh -- Xử lý in.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 79/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top