loading

Sách, tuyển tập

Tác giả văn học Việt Nam / Nguyễn Đăng Mạnh

Tác giả : Nguyễn Đăng Mạnh

Nhà xuất bản : Giáo dục

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : ; 20 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Tác giả Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2209/98 T.2
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2210/98 T.2
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top