loading

Sách, tuyển tập

Bay trên mái nhà thành phố / Phong Điệp

Tác giả : Phong Điệp

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 183 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046901532

Số phân loại : 895.9228408

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5783/2016
(VH 4732)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5784/2016
(VH 4733)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top