loading

Sách, tuyển tập

Muốn an được an / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ

Tác giả : Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ

Nhà xuất bản : Lao động

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 161 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045958056

Số phân loại : 294.3444

Chủ đề : 1. Đời sống tôn giáo -- Phật giáo. 2. Tâm an định.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 5781/2016
(K08.24_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 5782/2016
(K08.24_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top